Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cietspārņu kārta Skolēni iepazīst cietspārņu kārtas īpašības un pārstāvjus.
2. Plēvspārņu kārta Skolēni iepazīst plēvspārņiem raksturīgās pazīmes un pārstāvjus.
3. Zvīņspārņu kārta Skolēni mācās pazīt zvīņspārņu kārtas pārstāvjus un to īpašības.
4. Divspārņu kārta Skolēni uzzina divspārņu kārtas kukaiņiem raksturīgās pazīmes un pārstāvjus.
5. Taisnspārņu kārta Skolēni iepazīst taisnspārņu kārtas kukaiņu attēlus un īpašības.
6. Medusbites un biškopības produkti Skolēni gūst priekšstatu par medusbišu dzīves veidu saimēs, iemācās jēdzienus ,, strops, drava, trans, vasks, cirmenis" .
7. Bišu produkti Skolēni iepazīst biškopības produktus un to pielietojumu.
8. Vēžveidīgo daudzveidība un nozīme dabā Skolēni mācās pazīt Latvijā sastopamos desmitkāju vēžus.
9. Zirnekļveidīgo daudzveidība un nozīme dabā Skolēni gūst priekšstatu par zirnekļveidīgo klases pārstāvjiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cietspārņu kārtas kukaiņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atšķir cietspārņus no citiem kukaiņiem.
2. Zvīņspārņu kārta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās atšķirt zvīņspārņus no citiem kukaiņiem.
3. Plēvspārņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās atšķirt plēvspārņus no citiem posmkājiem.
4. Divspārņu kārta 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni mācās atšķirt divspārņus no citiem kukaiņiem.
5. Taisnspārņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atšķir dažādus taisnspārņus un atbild uz jautājumiem par to īpatnībām.
6. Biškopības jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni mācās ar biškopību saistīto jēdzienu skaidrojumus.
7. Vēžveidīgo daudzveidība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās pazīt Latvijā sastopamos vēžveidīgos.
8. Zirnekļveidīgo daudzveidība 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skolēni atbild uz jautājumiem par zirnekļveidīgo paradumiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Posmkāju klasifikācija (2016) Citi vidēja 1 p. Skolēni attēlos atpazīst kukaiņu, zirnekļveidīgo un vēžveidīgo klašu pārstāvjus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kukaiņu kārtas 00:00:00 vidēja 11 p. Skolēni mācās atšķirt kukaiņu kārtas. Noslēguma darbs, beidzot mācīties par kukaiņu kārtām.