Zvīņspārņiem ir 2 pāri spārnu, kuri klāti ar sīkām zvīņām.
zv.png
 
Zvīņspārņi ir tauriņi. Tiem ir sūcējtipa mutes orgāni, kuri piemēroti šķidras barības - ziedu nektāra vai iztecējušas augu sulas uzņemšanai. Tauriņi attīstās ar pilnu pārvēršanos.
 
Pieaugušie tauriņi ir nozīmīgi augu apputeksnētāji, bet to kāpuri apgrauž augu daļas un nodara zaudējumus lauksaimniecībai. Piemēram, kāpostu balteņa kāpuri apgrauž kāpostu lapas.
a.png  ba2.png
 
Kodes dēj oliņas vilnas un kokvilnas apģērbā un tekstilizstrādājumos un kāpuri tos sagrauž.
ko.png  ko2.png
 
Ābolu tinēja kāpuri bojā augļus.
ti.png  ttr.png
 
Atsauce:
Bioloģija 8. klasei.Daiga Brante, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2012.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 143.lpp.
Attēli no: http://www.learnaboutbutterflies.com/15aRobLineton-001a.jpg
http://www.wpclipart.com/animals/bugs/butterfly/butterfly_6/Cabbage_White__Pieris_brassicae.jpg
http://www.bugbotherer.org.uk/bugbotherer/lepidoptera/Pieris%20brassicae%20Caterpillar.JPG
http://m9.i.pbase.com/g1/01/12401/2/105462349.LtYVaFwa.jpg
http://buckinghampestcontrol.com/Images/page_images/casemaking_clothes_moth.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/151/423502512_8891596791.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Madige-Apfel-Frucht.jpg