Teorija

Uzdevumi

1. Dzīvnieku evolūcijas shēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Dzīvnieku nomācošo attiecību veidi ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Biotiskie un abiotiskie faktori

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Mežacūku skaita izmaiņu cēloņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dzīvnieki ekosistēmās

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli