Jebkuru ekosistēmu veido ekoloģiskie faktori:
  1. Biotiskie faktori - augi, dzīvnieki, sēnes, baktērijas.
  2. Abiotiskie faktori - gaisma, gaiss, ūdens, temperatūra, augsne.
  3. Antropogēnie faktori - cilvēka iedarbība uz vidi, piemēram, pārmainīta ainava, gaisa sastāvs.
Visu šo faktoru kopums, savstarpēji mijiedarbojoties, veido ekosistēmu.
  
Biotiskie un abiotiskie faktori ir nesaraujami saistīti.
 
lake-ecosystem-1_438x0_scale.PNG
 
Atsauce:
Attēli no: http://static.trunity.net/files/182701_182800/182757/thumbs/lake-ecosystem-1_438x0_scale.PNG
Bioloģija 8. klasei.Daiga Brante, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2012.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 201.lpp.