Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Dzīvnieku evolūcijas shēma 1p.
2. Dzīvnieku nomācošo attiecību veidi ekosistēmās 2p.
3. Dzīvnieku starpsugu attiecības 2p.
4. Biotiskie un abiotiskie faktori 2p.
5. Mežacūku skaita izmaiņu cēloņi 1p.