Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Augu orgāni Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sakne Skolēni uzzina sakņu funkcijas, saknes anatomisko uzbūvi, sakņu sistēmu veidus. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
2. Sakņu pārveidnes Skolēni iepazīst sakņu pārveidņu attēlus un funkcijas. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
3. Stumbrs Skolēni mācās stumbra mikroskopisko un makroskopisko uzbūvi, funkcijas, iepazīst garāko Latvijas un pasaules koku.
4. Vasas pārveidnes Skolēni mācās pazīt vasas pārveidnes - sakneni, bumbuli, bumbuļsīpolu, vītni. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna.
5. Stumbru veidi Skolēni iepazīst lakstainus un koksnainus stumbrus, stumbru iedalījumu pēc augšanas virziena. Labs demonstrācijas materiāls.
6. Lapas uzbūve un funkcijas Skolēni uzzina lapas anatomisko uzbūvi, fotosintēzes definīciju, mācās atšķirt veselas un saliktas lapas.
7. Lapu dzīslojuma un piestiprinājuma veidi Skolēni iepazīst lapu dzīslojuma un piestiprinājuma piemērus gan zīmējumos, gan fotogrāfijās.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saknes uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlā atpazīst saknes joslas un atzīmē to funkcijas.
2. Sakņu pārveidnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlos atpazīst sakņu pārveidnes - balsta, gaisa, tvērejsaknes un sulīgas saknes un skaidro to funkcijas.
3. Stumbra uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atpazīst attēlā stumbra sastāvdaļas, nosauc to funkcijas. Risinājumā interesanti stumbra daļu attēli ar skaidrojumiem.
4. Stumbru veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nosaka stumbru veidus pēc attēliem, atbild uz jautājumiem par stumbra uzbūvi.
5. Vasas pārveidnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlos sameklē vasas pārveidnes, raksturo to funkcijas. Risinājumā - detalizēts skaidrojums par katru pārveidni.
6. Auga lapas uzbūve un funkcijas 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni atpazīst attēlā lapas anatomiskās uzbūves sastāvdaļas un atzīmē to funkcijas. Uzdevuma veikšana attīsta spēju koncentrēt uzmanību.
7. Lapu dzīslojuma un izkārtojuma veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nostiprina novērošanas iemaņas - nosaka auga lapu dzīslojuma, sakārtojuma veidu attēlotajam augam.
8. Lapu izvietojuma veidi uz stumbra 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni izmanto doto shēmu, lai atpazīstu lapu izkārtojuma veidus attēlos.
9. Auga raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni nostiprina zināšanas par auga morfoloģiskajām pazīmēm - pēc dotā attēla raksturo augu.
10. Eksperimenti par augu transpirāciju, fotosintēzi, ūdens uzņemšanu 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas nosaka, kādu augu dzīvības procesu eksperimentā pēta un atzīmē iespējamos pieņēmumus.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Sakņu spurgaliņas (2016) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosauc spurgaliņu funkcijas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu orgānu uzbūve un funkcijas 00:00:00 vidēja 19 p. Vidējas grūtības pakāpes tests par augu orgānu funkcijām un uzbūvi.