Sakne veic 3 funkcijas auga dzīvē:
  
 1. Sakne nostiprina augu augsnē.
  newlands_forest_roots.png
   
 2. Sakne uzsūc ūdeni un tajā izšķīdušās minerālvielas.
  0062.jpg
   
 3. Saknē uzkrājas barības vielas. Piem., burkānu lapās fotosintēzes ceļā veidojas organiskās vielas. Tās tiek aiztransportētas uz saknēm un glabājas tur, līdz augam ir nepieciešamas.
  bilde.jpg
 
Viena auga saknes augsnē veido sakņu sistēmu.
 
Ir 2 tipu sakņu sistēmas:
  
 1. Mietsakņu sistēma, kurā var izšķirt vienu galveno sakni ar daudzām sānsaknēm. Šāda sakņu sistēma ir, piemēram, pienenēm. Mietsaknes dziļi iestiepjas zemē un uzsūc ūdeni no augsnes dziļākajiem slāņiem.
  taproot.png
   
 2. Bārkšsakņu sistēmā ir daudz apmēram viena lieluma sakņu, kuras sauc par piesaknēm. Šāda sakņu sistēma ir, piemēram, graudaugiem. Bārkšsaknes ir novietotas tuvu augsnes virskārtai un uzsūc ūdeni no tās.
  bare-root.png
  
Ikvienas saknes galu sedz uzmava. Tā ir šūnu kopa, kas pasargā saknes galā esošās šūnas un veicina saknes pārvietošanos augsnē. Kad sakne aug un virzās uz priekšu, uzmava izdala gļotainu vielu, kas palīdz saknei virzīties.
 
Application_1560_1696e4abad.png
 
Saknei ir vairākas joslas. Zem uzmavas atrodas augšanas konuss ar veidotājaudiem.Tur notiek nepārtraukta šūnu dalīšanās. Tā ir saknes augšanas josla.
  
Aiz augšanas joslas atrodas uzsūkšanas josla, kas uzsūc ūdeni un minerālvielas. To veicina spurgaliņas - epidermas šūnu matveida izaugumi.
 
Uzsūktais ūdens un minerālvielas augšup pa sakni tiek vadīti pa vadīšanas joslu.
  
-root.png
 
 
raphinus-root-hairs.png
Spurgaliņu ir daudz un tās palielina uzsūkšanas virsmu. Tāpēc, pārstādot augus, saknes ir jāsaudzē un jāpārvieto ar iespējami lielāku apkārtējās augsnes daļu.
 
roothairs.png
Spurgaliņu attēls elektronu mikroskopā. Spurgaliņas tieši saskaras ar augsni un uzsūc ūdeni un tajā izšķīdušās minerālvielas.
 
Atsauce:
Bioloģija 7. klasei.Ērika Nagle, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2011.- 176 lpp.:il. - izmantotā literatūra : 32.lpp.
Attēli no: http://namibsands.files.wordpress.com/2009/07/newlands_forest_roots.jpg
https://www.agric.wa.gov.au/sites/gateway/files/carrot-1.jpg
http://cf.ydcdn.net/1.0.0.30/images/science/taproot.jpg
http://www.arborday.org/trees/planting/graphics/bare-root.jpg
http://cnx.org/content/m44704/latest/Figure_30_03_02.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-EsdLCnGpipo/UTiii-P8XFI/AAAAAAAAAOo/13PSLTLmlZg/s1600/I10-22a-root.jpg
http://www.bio.miami.edu/dana/pix/roothairs.jpg
http://doctortee.com/dsu/tiftickjian/cse-img/botany/plant-anat/root/raphinus-root-hairs.jpg
http://www.mikrol.ru/typo3temp/pics/Application_1560_1696e4abad.jpg