Stumbri pēc uzbūves iedalās:
 
1. Lakstaini stumbri ir lakstaugiem. Tie aug vienu gadu, ziemā iet bojā un nav pārkoksnējušies. Daudziem lakstaugiem stumbri ir dobi - serdē tiem ir dobums.
pienenes_200507.png
hermz_stemxsec_thumb_410.png
Dziedniecības pienene ir tipisks lakstaugs ar zaļu, sulīgu stumbru.
Sosnovska latvānim ir dobs stumbrs.
 
2. Koksnaini stumbri ir kokaugiem. Tie ir stipri pārkoksnējušies un aug daudzus gadus. To koksne veido gadskārtu gredzenus.
Vienā veģetācijas periodā pieaugušo gredzenu sauc par gadskārtu.
6a0128771d526b970c0134851c48ed970c-800wi.png
 
 
Labos augšanas apstākļos gadskārtu gredzeni ir platāki. Saskaitot gadskārtas, ir iespējams noteikt koka vecumu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pēc uzbūves veida un augšanas virziena stumbrus iedala:
 
Stāvs stumbrs
stavs.png
apple-tree-056fb57ed927bf3668ef04e5b9850e99363b87fe-s6-c30.png
Mājas ābele
Ložņājošs stumbrs
loznajoss.png
trifolium_repens2.png
Baltais āboliņš
Kāpelējošs stumbrs
kapel.png
cukes-in-container.png
Sējas gurķis
Vijīgs stumbrs
vij.png
hopgarden.png
Parastais apinis