Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam. Augu audi. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pamataudi un balstaudi Skolēni iepazīst pamataudu un balstaudu raksturojumu. Materiāls piemērots demonstrēšanai uz ekrāna, jo doti audu attēli.
2. Vadaudi un veidotājaudi Skolēni iepazīst vadaudu un veidotājaudu raksturojumu, aplūko to attēlus. Ir dota saite uz video par ziedu nokrāsošanu mājas apstākļos un animāciju par veidotājaudiem.
3. Segaudi Skolēni iepazīst segaudu raksturojumu, apgūst transpirācijas jēdzienu un veidu, kā novērot transpirāciju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu audu veidi un to funkcijas 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni mācās stumbra šķērsgriezuma attēlos atrast vadaudus, segaudus, pamataudus.
2. Segaudi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni mācās atvārsnītes sastāvdaļas, skaidro to funkcijas, saista ar istabas augu kopšanu.
3. Audu veidi attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni mācās atšķirt audu veidus attēlos.
4. Augu audu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atpazīst attēlos audu paraugus un skaidro jēdzienus par audiem.
5. Jēdzieni par audiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni savieno audu nosaukumus ar to funkcijām.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Atvārsnīšu funkcijas (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni noskaidro kā vielas pārvietojas caur lapu atvārsnītēm.
2. 1. daļa. Augu audu kultūru banka (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni, lasot tekstu, gūst atbildi uz jautājumu par bankas lomu reto augu sugu saglabāšanā.
3. 1. daļa. Transpirācijas apstākļi (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas skaidro transpirāciju ietekmējošos faktorus.
4. 1. daļa. Augu audi (2016) Citi vidēja 1 p. Skolēni raksturo augu audu veidus, izmantojot attēlus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu audi 00:00:00 vidēja 10 p. Vidējas grūtības pakāpes tests par augu audu īpašībām.