Segaudi apņem augu orgānus no ārpuses. To funkcijas ir:
  1. Tie saista augus ar apkārtējo vidi.
  2. Segaudi pasargā augus no nelabvēlīgiem vides apstākļiem, pārmērīgas iztvaikošanas, mehāniskiem bojājumiem u.c.
  3. Tie nodrošina gāzu maiņu.
  4. Segaudi nodrošina ūdens iztvaikošanu - transpirāciju.
 
2vergrzw.png
Lakstaugiem segaudi parasti sastāv no vienas šūnu kārtas - to sauc par epidermu.
 
22-white-pine-bark.png
Kokaugiem no ārpuses stumbru sedz epiderma, bet zem tās atrodas miza, ko veido dažādi audi. Epiderma atmirst, saplaisā, veidojot korķa kārtu.
 
Lapas epidermā atrodas mikroskopiskas atveres - atvārsnītes. Caur tām pārvietojas ūdens tvaiki, ogļskābā gāze un skābeklis. Katru atvārsnīti apņem slēdzējšūnu pāris, kas regulē tās atvērumu. Mitrā laikā, kad ūdens daudzums slēdzējšūnās palielinās, tās izliecas un atvere paplašinās, ūdens iztvaikošana palielinās.
 
c0052023-stomata_microscopic_pores-spl.png
Atvārsnītes mikroskopā. Sauszemes augiem tās parasti izvietotas lapu apakšpusē, peldošiem ūdensaugiem - lapu virspusē.
 
at.png
Katru atvārsnīti apņem slēdzējšūnu pāris, kas regulē tās atvērumu. Mitrā laikā, kad ūdens daudzums slēdzējšūnās palielinās, tās izliecas un atvere paplašinās, ūdens iztvaikošana palielinās.
Ūdens iztvaikošanu caur augu atvārsnītēm sauc par transpirāciju.
Transpirācija rada ūdens plūsmu no saknēm uz lapām, tādā veidā ūdenī izšķīdušās minerālvielas no saknēm nokļūst visās auga virszemes daļās. Animācija angļu valodā: Transpirācija
 
Sausumā, ja ūdens daudzums šūnās samazinās, slēdzējšūnas sakļaujas un atvere samazinās, transpirācija samazinās.
 
seedling3.png
 
Par transpirāciju var pārliecināties, uzliekot augam noslēgtu trauku vai plastikāta maisiņu, - tā iekšpusē no iztvaikotā ūdens tvaikiem radīsies ūdens pilieni.
 
Caur atvārsnītēm notiek arī auga elpošana - skābekļa uzņemšana un ogļskābās gāzes izdalīšana.
 
Atsauce:
Bioloģija 7. klasei. Ērika Nagle, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2011.- 176 lpp.:il. - izmantotā literatūra : 29.lpp.
Attēli no: http://anjungsainssmkss.files.wordpress.com/2012/02/c0052023-stomata_microscopic_pores-spl.jpg
http://www.onlinetest.radicesolutions.com/Solved_Problems/Biology/Life%20Process/Images/Qn_65LifeProcess.png
http://hikingnb.ca/Photos/var/albums/Miramichi-River-Valley-Region/Miramichi-City/Beaubears/22-white-pine-bark.jpg?m=1359863165
http://betterfarmingbetterfuture.files.wordpress.com/2010/02/transpiration.jpg
http://www.reachoutmichigan.org/funexperiments/quick/images/seedling3.jpg