Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Augu audu īpašības 2p.
2. Augu audu veidi un to funkcijas 2p.
3. Segaudi 2p.
4. Audu veidi attēlos 1p.
5. Jēdzieni par audiem 3p.