Grūtības pakāpe:
1. Augu audu īpašības 2 p.
2. Augu audu veidi un to funkcijas 2 p.
3. Segaudi 2 p.
4. Audu veidi attēlos 1 p.
5. Jēdzieni par audiem 3 p.