24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Aļģu raksturojums Skolēni iepazīst aļģu īpašības. Ir dotas saites uz video par aļģu zemūdens audzēm un kramaļģēm mikroskopā.
2. Aļģu daudzveidība un nozīme Skolēni mācās par aļģu nozīmi ekosistēmas un cilvēku dzīvē, iepazīst hlorellas, spirogīras un pūšļu fuka raksturojumus.
3. Sēņu raksturojums Skolēni iepazīst sēņu uzbūvi, "raganu apļus". Ir dota saite uz video par sēņu augšanu.
4. Saprofītiskās, aizsargājamās, parazītiskās sēnes Skolēni mācās par saprofītiskajām, parazītiskajām un aizsargājamām sēnēm, aplūko to piemērus attēlos.
5. Ēdamās sēnes Skolēni nostiprina zināšanas par ēdamajām sēnēm.
6. Indīgās sēnes Skolēni nostiprina zināšanas par izplatītākajām indīgajām sēnēm.
7. Ķērpju raksturojums Skolēni mācās par ķērpju iedalījumu pēc lapoņu formas.
8. Ķērpju daudzveidība un nozīme Skolēni gūst priekšstatu par ķērpju nozīmi ekosistēmās un cilvēku dzīvē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aļģu iedalījums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni attēlos atpazīst brūnaļģes, sārtaļģes, kramaļģes, zaļaļģes.
2. Aļģu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atbild uz jautājumiem par aļģu uzbūvi.
3. Saprofītiskās, parazītiskās un rauga sēnes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlos atšķir rauga, parazītiskās, saprofītiskās sēnes.
4. Ēdamās sēnes 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni attēlos atšķir ēdamās no indīgajām sēnēm.
5. Aizsargājamās un indīgās sēnes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni attēlos pazīst indīgas sēnes un atbild uz jautājumiem par sēņošanas noteikumiem.
6. Ķērpju iedalījums pēc lapoņa formas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atšķir lapu, krevju un krūmu ķērpjus, skaidro to saistību ar atmosfēras piesārņojuma bioindikāciju.
7. Ķērpju mikroskopiskā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nostiprina zināšanas par ķērpju mikroskopisko uzbūvi.
8. Aļģu, sēņu, ķērpju salīdzinājums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skolēni salīdzina aļģu, ķērpju, sēņu uzbūvi un īpašības.