Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāpēc nepieciešamas bioloģijas zināšanas? Bioloģijas definīcija un aktualitāte. Bioloģijas nozares.
2. Dzīvības pamatpazīmes Dzīvības pamatpazīmju apraksts.
3. Kā tiek grupēti organismi? Vitakera klasifikācijas shēma.
4. Dzīvības organizācijas pamatlīmeņi Dzīvības organizācijas pamatlīmeņu secība.
5. Šūnas uzbūve Šūnu sastāvdaļu apraksts.
6. Kas jāievēro, lietojot mikroskopu? Mikroskopa uzbūve, lietošanas secība, mikropreparāta zīmēšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bioloģijas nozares 2. izziņas līmenis zema 3 p. Atpazīst bioloģijas nozares.
2. Bioloģijas pamatprincipi 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Secina, ka bioloģijas zinātne apskata dzīvību visās tās izpausmēs.
3. Vēsturiski notikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Spēj pielietot informāciju par vēsturiskiem notikumiem un zinātniekiem.
4. Mikroskopa palielinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt mikroskopa palielinājumu.
5. Mikroskopa uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Mācās atpazīt mikroskopa sastāvdaļas.
6. Šūnu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst pēc attēla baktērijas, auga un dzīvnieku šūnu.
7. Dzīvnieku šūnu uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dzīvnieku šūnu uzbūvi, to funkcijas.
8. Augu šūnu uzbūve un funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spēj atšķirt augu šūnas sastāvdaļas un noteikto to funkcijas.
9. Apgalvojumi par šūnu struktūru 2. izziņas līmenis zema 1 p. Spēj novērtēt apgalvojuma patiesumu.
10. Dzīvības organizāciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt, pie kāda organizācijas veida pieder attēlota vienība.
11. Dzīvības organizācijas pamatlīmeņi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spēj atpazīt pēc attēla dzīvības pamatvienības.
12. Dzīvnieku dzīvības organizācija pamatlīmeņi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot noteikt, pie kāda organizācijas veida pieder attēlota vienība.
13. Struktūru organizācijas pamatlīmeņi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Veido kopumu, veidojot dzīvu un nedzīvu organizācijas pamatlīmeņu secības no zemākā uz augstāko.
14. Dzīvnieku sistemātiskā piederība 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Prot pielietot zināšanas par dzīvnieku sistemātiku.
15. Organismu valstis 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina Vitakera organismu klasifikāciju.
16. Organismu iedalījums valstīs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro mūsdienu dzīvo organismu iedalījumu valstīs (D.9.10.1.).
17. Vitakera klasifikācija. Valstu pārstāvji 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Spēj noteikt organisma piederību valstij.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības pazīmes Citi vidēja 5 p. Atpazīst dzīvības pazīmes pēc apraksta.
2. Vitakera klasifikācija Citi vidēja 2 p. Atpazīst dzīvo organismu valstis, prot pielietot informāciju par Vitakera klasifikāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šūna - dzīvības pamatvienība 00:15:00 vidēja 11 p. Spēj noteikt šūnu sastāvdaļas, zina dzīvības pazīmes, prot rīkoties ar mikroskopu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvības organizācijas līmeņi 00:15:00 vidēja 23 p. Spēj atpazīt šūnu sastāvdaļas, prot pielietot zināšanas par mikroskopu, zina dzīvības pamatlīmeņus.