Teorija

Uzdevumi

1. Future Simple. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Future Simple. Affirmative II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Future Simple. Affirmative III (Present - Future)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Future Simple. Affirmative IV (Present - Future)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Future Simple. Affirmative V

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Future Simple. Affirmative VI (I think)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Future Simple. Affirmative VII (I am sure)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Future Simple. Affirmative VIII (I promise)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Future Simple. Affirmative IX (I expect)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Future Simple. Affirmative X (probably)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Future Simple. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

4
12. Future Simple. Negative II

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Future Simple. Negative III (Present - Future)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Future Simple. Negative IV (Present - Future)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Future Simple. Negative V

Grūtības pakāpe: zema

4
16. Future Simple. Affirmative/Negative I (I think/I don't think)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Future Simple. Affirmative/Negative II (definitely...)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Future Simple. Interrogative I. General Questions

Grūtības pakāpe: zema

3
19. Future Simple. Interrogative II. General Questions

Grūtības pakāpe: zema

3
20. Future Simple. Interrogative III. General and Special Questions

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Future Simple. Interrogative IV. Special Questions with "Why"

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Future Simple. Interrogative V. Special Questions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Future Simple I. + / - / ? With examples.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Future Simple II. + / - / ? Without examples.

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Future Simple. With the verb BE (Present - Future)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Future Simple. With the verbs "can/may/must" (Present - Future)

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Future Simple. With "there" (Present - Future)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Future Simple. Short Answers

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem