STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Auxiliary and Modal Verbs I

Grūtības pakāpe: zema

5
2. Auxiliary and Modal Verbs II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Auxiliary and Modal Verbs III

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Auxiliary and Modal Verbs IV

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Auxiliary and Modal Verbs V

Grūtības pakāpe: augsta

5
6. Auxiliary and Modal Verbs VI

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Present Simple and Past Simple I

Grūtības pakāpe: zema

5
8. Present Simple and Past Simple II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Present Simple and Past Simple III

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Present Simple and Past Simple IV

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Present Simple and Past Simple V

Grūtības pakāpe: augsta

5
12. Mixed Sentences I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Mixed Sentences II

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Mixed Sentences III

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Mixed Sentences IV

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Mixed Sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem