STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. The verb "be"

Grūtības pakāpe: zema

2
2. The verb "have"

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Present Simple I

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Present Simple II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Present Continuous

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Present Simple or Present Continuous I

Grūtības pakāpe: vidēja

8
7. Present Simple or Present Continuous II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. "used to"

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Past Simple I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Past Simple II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Present Simple, Present Continuous or Past Simple

Grūtības pakāpe: vidēja

7,5
12. Past Continuous

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Present Perfect I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Present Perfect II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Present Perfect III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Present Perfect or Past Simple

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5
17. Present Perfect or Past Simple

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Future: "will and going to" I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Future: "will and going to" II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Future: "will and going to" III

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem