3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Metodiska informācija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. The verb "be" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
2. The verb "have" 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
3. Present Simple I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
4. Present Simple II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
5. Present Continuous 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
6. Present Simple or Present Continuous I 1. izziņas līmenis vidēja 8 p. Drag and Drop the key words
7. Present Simple or Present Continuous II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
8. "used to" 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
9. Past Simple I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
10. Past Simple II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
11. Present Simple, Present Continuous or Past Simple 1. izziņas līmenis vidēja 7,5 p. Drag and Drop the key words
12. Past Continuous 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
13. Present Perfect I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
14. Present Perfect II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
15. Present Perfect III 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
16. Present Perfect or Past Simple 1. izziņas līmenis vidēja 5,5 p. Drag and Drop the key words
17. Present Perfect or Past Simple 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
18. Future: "will and going to" I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
19. Future: "will and going to" II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
20. Future: "will and going to" III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Multiple Choice (a, b, c, d)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mixed Tenses. Test 00:30:00 vidēja 55 p.