STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Future Simple. WILL I Theory. Future Simple. WILL I
2. Future Simple. WILL II Theory. Future Simple. WILL II
3. Future Simple. Affirmative Sentences Theory. Future Simple. Affirmative Sentences
4. Future Simple. Negative Sentences Theory. Future Simple. Negative Sentences
5. Future Simple. Interrogative Sentences and Short Answers Theory. Future Simple. Interrogative Sentences
6. Future Simple. Time Expressions Theory. Future Simple. Time Expressions
7. Future Simple. SHALL Theory. Future Simple. SHALL

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Future Simple. Affirmative I 1. izziņas līmenis zema 4 p. Multiple Choice (a, b, c, d).
2. Future Simple. Affirmative II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple Choice (a,b,c,d). With other tenses.
3. Future Simple. Affirmative III (Present - Future) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Gap filling. Full forms
4. Future Simple. Affirmative IV (Present - Future) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Gap filling. Short forms
5. Future Simple. Affirmative V 2. izziņas līmenis zema 4 p. Gap filling. Full and short forms
6. Future Simple. Affirmative VI (I think) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sentences with "I think"
7. Future Simple. Affirmative VII (I am sure) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sentences with "I am sure"
8. Future Simple. Affirmative VIII (I promise) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sentences with "I promise"
9. Future Simple. Affirmative IX (I expect) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sentences with "I expect"
10. Future Simple. Affirmative X (probably) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sentences with "probably"
11. Future Simple. Negative I 1. izziņas līmenis zema 4 p. Multiple Choice (a, b, c, d)
12. Future Simple. Negative II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Multiple Choice (a,b,c,d). With other tenses.
13. Future Simple. Negative III (Present - Future) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Gap filling. Full forms
14. Future Simple. Negative IV (Present - Future) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Gap filling. Short forms
15. Future Simple. Negative V 1. izziņas līmenis zema 4 p. Gap filling. Full and short forms
16. Future Simple. Affirmative/Negative I (I think/I don't think) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sentences with "I think" or "I don't think"
17. Future Simple. Affirmative/Negative II (definitely...) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Word order with "definitely / certainly / probably"
18. Future Simple. Interrogative I. General Questions 1. izziņas līmenis zema 3 p. Multiple Choice (a, b, c, d).
19. Future Simple. Interrogative II. General Questions 2. izziņas līmenis zema 3 p. Gap Filling
20. Future Simple. Interrogative III. General and Special Questions 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. General and Special Questions
21. Future Simple. Interrogative IV. Special Questions with "Why" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Questions with "Why"
22. Future Simple. Interrogative V. Special Questions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Questions with question words.
23. Future Simple I. + / - / ? With examples. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Affirmative (+), negative(-) or interrogative(?) sentences in Future Simple.
24. Future Simple II. + / - / ? Without examples. 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Affirmative (+), negative(-) or interrogative(?) sentences in Future Simple.
25. Future Simple. With the verb BE (Present - Future) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. The verb "be" in Future Simple.
26. Future Simple. With the verbs "can/may/must" (Present - Future) 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Present Simple - Future Simple. With "can/may/must"
27. Future Simple. With "there" (Present - Future) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. The construction ""there + be" in Future Simple.
28. Future Simple. Short Answers 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Gap filling

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Future Simple. Affirmative 00:00:00 vidēja 39 p. Future Simple. Affirmative
2. Future Simple. Negative 00:00:00 vidēja 18 p. Future Simple. Negative
3. Future Simple. Interrogative 00:00:00 vidēja 15 p. Future Simple. Interrogative
4. Future Simple. Test I 00:00:00 zema 26 p. Future Simple. Test I. Zema grūtības pakāpe.
5. Future Simple. Test II 00:00:00 vidēja 49 p. Future Simple. Test II. Vidēja grūtības pakāpe.