Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Manas rotaļlietas - My toys Rotaļlietas - toys, aeroplane (plane), ball, balloon, blocks, board game, boat.
2. Manas rotaļlietas - My toys II Vocabulary - doll, puppet, robot, tea set, teddy bear, toy soldier.
3. Manas rotaļlietas - My toys III Vocabulary - aeroplane, boat, car, rocking horse, train.
4. Manas lietas - My things I Vocabulary - bike, rollerblades, skateboard, drums, guitar.
5. Manas lietas - My things II Vocabulary - camera, computer, computer game, radio, TV.
6. Vietas apstākļa vārdi - Prepositions Vocabulary - in, on, under.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums, rotaļlietas – Vocabulary, Toys 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Choosing the correct words regarding to the them "My Toys".
2. Klausīšanās, manas lietas – Listening, My Things 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Listening to the word and choosing the picture - my things.
3. Tulkojums latviski, manas rotaļlietas, izvēle – Translating Latvian 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into Latvian - My toys.
4. Tulkojums, rotaļlietas un prievārdi – Vocabulary, Toys and Prepositions 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Reading the sentences and choosing the correct translation into English.
5. Tulkojums angliski, manas lietas, izvēle – Translation, My Things 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into English.
6. Attēls un klausīšanās, rotaļlietas - Picture and Listening, Toys 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
7. Vārdu krājums, manas lietas – Vocabulary, My Things 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. 4th grade. Matching the word with the picture - my things.
8. Klausīšanās un rakstīšana, rotaļlietas – Listening and writing the word 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Listening and writing the word from the box – toys.
9. Attēls ar vārdu, lietas – Word under the picture, Things 1. izziņas līmenis zema 3 p. 4th grade. Writing the words from the list (different things) under each picture.
10. Paslēptie vārdi, manas lietas – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Finding the words (things) in the line of letters.
11. Burtu juceklis, rotaļlietas – Wordsearch 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. 4th grade. Finding the words (toys) in the wordseach table.
12. Jaukti burti, manas lietas – Spelling, My Things 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Putting the letters in correct order, making the words - different things.
13. Izruna, manas rotaļlietas – Pronunciation, My Toys 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Reading the pronunciation of the word (toys) and choosing the correct word.
14. Izlaisti burti, manas lietas – Spelling, Missing letters, My Things 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Filling the gaps with missing letters for different things.
15. Izlaistie patskaņi, manas rotaļlietas – Missing Vowels, My Toys 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Writing in the missing vowels to complete the words - toys.
16. Tulkojums angliski, rakstīšana, manas lietas - Translation into English, My Things 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Translating words - different things - into English.
17. Tulkojums latviski, rakstīšana, manas rotaļlietas - Translation into Latvian, My Toys 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Translating words - toys - into Latvian.
18. Izruna, rakstīšana, manas lietas - Pronounciation, My Things 2. izziņas līmenis augsta 3 p. 4th grade. Reading the pronounciation and writing the words - different things at home.
19. Savienošana, rakstīšana, manas rotaļļietas – Table, My Toys 2. izziņas līmenis augsta 6 p. 4th grade. Ending the word and matching with picture – toys.
20. Diktāts, manas lietas – Dictation, My Things 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 4th grade. Listening and writing the dictation - different things.
21. Diktāts, manas rotaļlietas – Dictation, My Toys 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 4th grade. Listening and writing the dictation - different toys.
22. Rakstīšana, šifrs, manas rotaļlietas - Writing, Cipher, My Toys 1. izziņas līmenis zema 3 p. 4th grade. Recode the note and write the words - toys.
23. Kļūdu labojums, manas lietas – Correcting mistakes, My Things 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. 4th grade. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
24. Lasīšana, manas rotaļlietas – Reading, My toys 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Reading and choosing the correct sentence.
25. Lasīšana, "yes" / "no" atbildes – Reading, 'Yes' and 'No' answers 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 4th grade. Reading the text and writing YES or NO for statements.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tulkojums angliski, manas rotaļlietas, izvēle – Translation, My Toys Citi zema 1,5 p. 4th grade. Reading and choosing the correct translation into English.
2. Klausīšanās un rakstīšana, manas lietas – Listening and writing the word, My Things Citi vidēja 3 p. 4th grade. Listening and writing the word from the box.
3. Izlaistie patskaņi, manas lietas – Missing Vowels, My Things Citi vidēja 3 p. 4th grade. Writing in the missing vowels to complete the words.
4. Tulkojums angliski, rakstīšana, manas rotaļlietas - Translation into English, My Toys Citi vidēja 3 p. 4th grade. Translating words into English.
5. Savienošana, rakstīšana, manas lietas – Table, My Things Citi augsta 6 p. 4th grade. Ending the word and matching with picture.
6. Kļūdu labojums, manas rotaļlietas – Correcting mistakes, My Toys Citi augsta 4,5 p. 4th grade. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas rotaļlietas – My Toys I 00:15:00 zema 11,5 p. Vārdu krājums – rotaļlietas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Manas lietas – My Things I 00:15:00 zema 10,5 p. Vārdu krājums – lietas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Manas rotaļlietas – My Toys II 00:15:00 vidēja 19,5 p. Vārdu krājums – rotaļlietas; izvēles, aizpildīšanas, savienošanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Manas lietas – My Things II 00:15:00 vidēja 16,5 p. Vārdu krājums – lietas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Manas rotaļlietas un manas lietas – My Toys and My Things 00:30:00 vidēja 19,5 p. Vārdu krājums – rotaļlietas un lietas; izvēles, aizpildīšanas, savienošanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Manas rotaļlietas un manas lietas – My Toys and My Things 00:30:00 vidēja 16,5 p. Vārdu krājums – rotaļlietas un lietas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.