Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu krājums, rotaļlietas – Vocabulary, Toys

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Klausīšanās, manas lietas – Listening, My Things

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Tulkojums latviski, manas rotaļlietas, izvēle – Translating Latvian

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Tulkojums, rotaļlietas un prievārdi – Vocabulary, Toys and Prepositions

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Tulkojums angliski, manas lietas, izvēle – Translation, My Things

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Attēls un klausīšanās, rotaļlietas - Picture and Listening, Toys

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Vārdu krājums, manas lietas – Vocabulary, My Things

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Klausīšanās un rakstīšana, rotaļlietas – Listening and writing the word

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Attēls ar vārdu, lietas – Word under the picture, Things

Grūtības pakāpe: zema

3
10. Paslēptie vārdi, manas lietas – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Burtu juceklis, rotaļlietas – Wordsearch

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Jaukti burti, manas lietas – Spelling, My Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Izruna, manas rotaļlietas – Pronunciation, My Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Izlaisti burti, manas lietas – Spelling, Missing letters, My Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Izlaistie patskaņi, manas rotaļlietas – Missing Vowels, My Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Tulkojums angliski, rakstīšana, manas lietas - Translation into English, My Things

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Tulkojums latviski, rakstīšana, manas rotaļlietas - Translation into Latvian, My Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Izruna, rakstīšana, manas lietas - Pronounciation, My Things

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Savienošana, rakstīšana, manas rotaļļietas – Table, My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Diktāts, manas lietas – Dictation, My Things

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
21. Diktāts, manas rotaļlietas – Dictation, My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
22. Rakstīšana, šifrs, manas rotaļlietas - Writing, Cipher, My Toys

Grūtības pakāpe: zema

3
23. Kļūdu labojums, manas lietas – Correcting mistakes, My Things

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
24. Lasīšana, manas rotaļlietas – Reading, My toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Lasīšana, "yes" / "no" atbildes – Reading, 'Yes' and 'No' answers

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Manas rotaļlietas – My Toys I

Grūtības pakāpe: zema

11,5
2. Manas lietas – My Things I

Grūtības pakāpe: zema

10,5
3. Manas rotaļlietas – My Toys II

Grūtības pakāpe: vidēja

19,5
4. Manas lietas – My Things II

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5

Materiāli skolotājiem