Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Asset 8.svg
camera — [ˈkæm.rə] — fotoaparāts
Asset 20.svg
computer — [kəmˈpjuː.tər] — dators
Asset 6.svg
computer game — [kəmˈpjuː.ɡeɪm] — datorspēle
Asset 21.svg
radio — [ˈreɪ.di.əʊ] — radio
Asset 24.svg
TV — [ˌtiːˈviː] — televizors
Piemērs:
I have a computer in my room. — Manā istabā ir dators.
My dad always watches TV in the evenings. — Mans tēvs vienmēr skatās televizoru vakaros.