Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
Asset 14.svg
aeroplane — [ˈeə.rə.pleɪn] — lidmašīna
plane — [pleɪn] — lidmašīna
 
Asset 13.svg
boat — [bəʊt] — laiva
Asset 9.svg
car — [kɑːr] — mašīna 
Asset 11.svg
rocking horse — [ˈrɒk.ɪŋˌhɔːs] — šūpuļzirdziņš
tr_g.png
train — [treɪn] — vilciens
Piemērs:
I've got a yellow car and a green train. — Man ir dzeltena mašīna un zaļš vilciens.
That is my sister's rocking horse. — Tas ir manas māsas šūpuļzirdziņš.