Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. "HAVE GOT" apgalvojuma un nolieguma teikumos - "HAVE GOT" Affirmative and Negative Darbības vārda "have got" locīšana apgalvojuma un nolieguma teikumos, pilnās formas un saīsinājumi.
2. "HAVE GOT" jautājumos un īsajās atbildēs - "HAVE GOT" in the Questions and Short Answers Darbības vārds "have got" jautājumos un īsajās atbildēs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumi ar "have got", izvēle - Sentences with "have got" 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choose between "has got" and "have got".
2. "Have got" locīšana, aizpildīšanas uzdevums - "Have got" Affirmative, Negative and Questions 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the missing form of "have got" - affirmative, negative or question.
3. "Have got" saīsinājumi un pilnās formas - Long and Short Form of "have got" 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rewrite the sentence in long or short form.
4. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the words in correct order to make the sentences with "have got".
5. Jautājumi un īsās atbildes ar "have got" - Questions and Short Answers with "have got" 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write the question about picture and then answer it, use "have got".
6. Atbildes par briesmonīti - Answer about Monster 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Look at the picture of monster and answer questions about it using "has got".
7. Jautājumi un atbildes - Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Look at the picture, ask question and answer it.
8. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 5,5 p. Study the table. Then answer about it.
9. "Have / has got" tekstā - "has/have got" in the text 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Read the dialog and complete it with correct forms of "have got" and "has got".
10. Teikumu veidošana ar "have got" - Sentences with "have got" 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Make the affirmative, negative or interrogative sentence from words.
11. "Have got" vai "to be" 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Read the sentences and choose "have got" or "to be" in correct form.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumu veidošana ar "have got" - Sentences with "have got" Citi augsta 2 p. Make the affirmative, negative or interrogative sentence from words.
2. "Have got" vai "to be" Citi augsta 3 p. Read the sentences and choose "have got" or "to be" in correct form.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "Have got" locīšana un lietojums - "Have got" 00:07:00 vidēja 11 p. "Have got" locīšana un lietošana dažādos teikumos, īsās un pilnās formas, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. "Have got" dažādu veidu teikumos - Using "have got" 00:10:00 augsta 23,5 p. "Have got" lietošana dažādos teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.