13.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs ANGĻU VALODĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read and learn about verb HAVE GOT!  
(Lasi un mācies par darbības vārdu "have got"!)
 
 
Izteiciens HAVE GOT tiek lietots klasiskajā angļu valodā (British English) un nozīmē - kādam kaut kas ir vai pieder.
"Have got" apgalvojuma teikumos
 
Aiz he, she, it un neskaitāmajiem lietvārdiem un saskaitāmo lietvārdu vienskaitļa 3. personas:
has got

Aiz I, we, you, they un visiem saskaitāmo lietvārda daudzskaitļiem:
have got
 
tab_have_apg.png
Saīsinājumi:
 
tab_have_apg_saisin.png
"Have got"nolieguma teikumos:
 
tab_have_nolieg.png
 
Saīsinājumi nolieguma teikumos:
  
tab_have_nolieg_saisin.png
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes