Read and learn about verb HAVE GOT!  
(Lasi un mācies par darbības vārdu "have got"!)
 
 
Izteiciens HAVE GOT tiek lietots klasiskajā angļu valodā (British English) un nozīmē - kādam kaut kas ir vai pieder.
"Have got" apgalvojuma teikumos
 
Aiz he, she, it un nesaskaitāmajiem lietvārdiem un saskaitāmo lietvārdu vienskaitļa 3. personas:
has got

Aiz I, we, you, they un visiem saskaitāmo lietvārda daudzskaitļiem:
have got
 
tab_have_apg.png
Saīsinājumi:
 
tab_have_apg_saisin.png
"Have got"nolieguma teikumos:
 
tab_have_nolieg.png
 
Saīsinājumi nolieguma teikumos:
  
tab_have_nolieg_saisin.png
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes