Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Teikumi ar "have got", izvēle - Sentences with "have got" 1p.
2. "Have got" locīšana, aizpildīšanas uzdevums - "Have got" Affirmative, Negative and Questions 2p.
3. "Have got" saīsinājumi un pilnās formas - Long and Short Form of "have got" 2p.
4. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 4p.
5. Teikumu veidošana ar "have got" - Sentences with "have got" 2p.