Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jautājuma vārdi - Question word Jautājamie vārd.
2. Saliktie jautājuma vārdi – Compound Question Words Saliktie jautājuma vārdi, kuri sākas ar "How" un "What".
3. Jautājumu veidošana – Making Questions Jautājumu veidošana, vārdu kārtība jautājumos.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jautājuma vārdi, tulkojumi – Different question words 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing correct translation from Latvian into English.
2. Jautājuma vārdu lietojums, izvēle – Using of the Question Words 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct question word to fit into the question.
3. Jautājuma vārdi un atbildes – Question words. Suitable answers 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the questin word and choosing the correct answer.
4. Jautājumu vārdu lietojums – Use of Question Words 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing correct question word to complete the question.
5. Jautājumu tulkojums, izvēles uzdevums – The Translation of the Question 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the right translation of the questions from Latvian into English.
6. Jautājumu pareizrakstība – Spelling, Question words 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating the question words into English.
7. Jautājuma vārdi teikumos – Question words in sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Fill in the missing question words into the gaps to complete the questions.
8. Lasīšana, Dialogs par futbolu – Reading, Dialogue about Football 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the dialog and writing the missing questions word.
9. Lasīšana, Dialogs par gleznošanu – Reading, Dialogue about Painting. 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the dialog and choosing the sentence without mistakes.
10. Pareizrakstība – "wh" jautājumi – Spelling, Wh-questions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the question words.
11. Izruna un rakstība – Writing, Sounds and words 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronounciation and writing the question words.
12. Klausīšanās, Jautājums, izvēles uzdevums – Listening, Questions 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening to the question word or question and choose the correct one.
13. Vārdu kārtība jautājumos – Word Order in the Questions 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Making sentences from the given words.
14. Diktāts, "Wh"-jautājumi – Dictation, Wh-questions 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Listening and writing the question words.
15. Jautājumi un atbildes, savienošana – Questions and Answers 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Making the questions and then matching them with correct answer.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jautājumu tulkošana – Translation of Wh-questions Citi zema 1,5 p. Reading the question and choosing the correct translation.
2. Jautājumu vārdu pareizrakstība – Question words. Correct spelling Citi vidēja 3 p. Choosing the correct spelling of the word.
3. Jautājumu tulkošana angliski – Translation the Questions Citi augsta 6 p. Translate the questions into English.
4. Rakstīšana: jautājumi – Writing, Questions Citi augsta 6 p. Make up questions with new question words.
5. Jautājumi par sevi – Questions about yourself Citi augsta 6 p. Listening the questions and answering about yourself.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jautājuma vārdi – Question Words 00:05:00 zema 6 p. Jautājumu vārdu zināšana un pielietošana; izvēles uzdevumi, lasīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Jautājuma teikumi – Questions 00:07:00 vidēja 9 p. Jautājumu vārdu pareizrakstība un pielietošana, jautājumu tulkošana; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.
3. Jautājumu veidošana un lietošana – Making and using the questions 00:07:00 vidēja 15 p. Jautājumu vārdu pareizrakstība un pielietošana, jautājumu tulkošana; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jautājumu lietojums – Using of the Questions 00:20:00 vidēja 15 p. Jautājumu vārdu pareizrakstība un pielietošana; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma prasmes.
2. Jautājumu veidošana un pielietošana – Making and using the questions 00:20:00 augsta 20,5 p. Jautājumu veidošana un pielietošana; savienošanas un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un valodas lietojuma prasmes.