Study how to make questions.
(Jautājumu veidošanu!)
 
Word order in the questions.
(Vārdu kārtība jautājumos.)
Svarīgi!
Jautājumos vārdi vienmēr nostājas noteiktā secībā.
1) Yes/No Questions
(Jā/Nē jautājumi)
Tie ir jautājumi uz kuriem var atbildēt ar JĀ vai NĒ.
palīgdarbības vārds (do, does, did, is, are, am, has, have) + teikuma priekšmets + darbības vārds + papildinātāji, apstākļa vārdi
Piemērs:
Does she usually cook dinner after job? - Vai viņa parasti gatavo vakariņas pēc darba?
Yes, she does.
Did he draw a picture in the school on Monday? - Vai viņš pirmdien skolā uzzīmēja zīmējumu?
Yes, he did.
2) Wh-questions
(Wh-jautājumi)
Jautājumi, kuri prasa garāku, paskaidrojošāku atbildi.
jautājamais vārds + palīgdarbības vārds (do, does, did, is, are, am, has, have) + teikuma priekšmets + darbības vārds  + papildinātāji, apstākļa vārdi
Piemērs:
What does she usually cook after job? - Ko viņa parasti gatavo pēc darba?
When did he draw a picture in the school? - Kad viņš skolā uzzīmēja zīmējumu?
Svarīgi!
Biežuma apstākļa vārdi jautājumos nostājas pirms darbības vārda un aiz teikuma priekšmeta.
Piemērs:
Does she usually do her homework after school? – Vai viņa parasti pilda mājas darbus pēc skolas?
What time do they usually come home? – Cikos viņi parasti pārnāk mājās?
  
Jautājumu veidošana
jaut_liela.png
Svarīgi!
Jautājumos ar DO, DOES un DID darbības vārds aiz teikuma priekšmeta vienmēr nostājas pamata formā (nenoteiksmē)!
Jautājumos ar "BE"  -  BE locījums apmainās vietām ar teikuma priekšmetu
jaut_ar_BE.png
  
Piemērs:
Was she at school yesterday? - Vai viņa vakar bija skolā?
Are they at school now? - Vai viņi ir skolā tagad?
Where is she at the moment? - Kur viņa ir tagad?