Study some compound question words.
(Iemācies dažus saliktos jautājuma vārdus!)
 
Jautājamais vārds
Izruna
Tulkojums
Paskaidrojums
how many?
[haʊˈmen.i]
cik daudz?
lieto jautājot par saskaitāmiem lietvārdiem
how much?
[haʊˈmʌtʃ]
cik daudz?
cik maksā?
lieto jautājot par nesaskaitāmiem lietvārdiem
how long?
[haʊˈlɒŋ]
cik ilgi?
lieto jautājot laiku
how often?
[haʊˈɒf.ən]
cik bieži?
lieto jautājot par biežumu
how old?
[haʊˈəʊld
cik vecs?
lieto jautājot par vecumu
what time?
[wɒt'taɪm]
cikos?, cik?, cik pulkstenis?
lieto jautājot laiku
How many? – Cik daudz? (saskaitāmi lietvārdi, piem. books (grāmatas), pencils (pildspalvas), bananas (banāni), dogs (suņi) etc.)
Piemērs:
How many chairs are there in the classroom? – Cik daudz krēslu ir klasē?
How many biscuits would you like? – Cik daudz cepumu tu vēlētos?
How much? – Cik daudz? (nesaskaitāmi lietvārdi, piem. water (ūdens), sand (smiltis), air (gaiss), sugar (cukurs) etc.)
Piemērs:
How much water is there in the mug? – Cik daudz ūdens ir krūkā?
How much honey would you like to your tea? – Cik daudz medus vēlies pie savas tējas?
How long? – Cik ilgi?
Piemērs:
How long do you usually study the poem by heart? – Cik ilgā laikā tu parasti iemācies dzejoli no galvas?
How long did it take you to get home yesterday? – Cik ilgā laikā tu nokļuvi mājās vakar?
How often? – Cik bieži?
 
Piemērs:
How often do you go to the gym? – Cik bieži tu ej uz sporta zāli?
How often does your dad wash his car? – Cik bieži tavs tēvs mazgā savu mašīnu?
How old? – Cik vecs?
Piemērs:
How old are you? – Cik vecs tu esi?
How old is your cat? – Cik vecs ir tavs kaķis?
What time? – Cikos?
Piemērs:
What time do you usually go to school? – Cikos tu parasti ej uz skolu?
What time does the film start? – Cikos sākas filma?