Study some question words.
(Iemācies jautājuma vārdus!)
 
Jautājamais vārds
Izruna
Tulkojums
Paskaidrojums
who?
[huː]
kas?, ko?
lieto jautājot par cilvēku
what?
[wɒt]
kas?, ko?
lieto jautājot par lietām, priekšmetiem, dzīvniekiem
when?
[wen]
kad?
lieto jautājot laiku
where?
[weər]
kur?
lieto jautājot par vietu
why?
[waɪ]
kāpēc?
lieto jautājot iemeslu
how?
[haʊ]
kā?, kādā veidā?
lieto jautājot par veidu
whose?
[huːz]
kura?, kuram pieder?
lieto jautājot piederību
which?
[wɪtʃ]
kurš?
viens no diviem, trim, vairākiem
Who?Kas?, Ko?, Kurš? (par cilvēkiem)
Piemērs:
Who is she? – Kas viņa ir?
She's my elder sister, Sarah. – Viņa ir mana vecākā māsa, Sāra.
What?Kas?, Ko?,Kurš? (par dzīvniekiem, lietām, parādībām)
Piemērs:
What's your name? – tevi sauc?
My name is Mark. – Mani sauc Marks.
What do you do? – Ko tu dari? (nodarbošanās)
I'm a pupil. – Es esmu skolnieks.
What time?Cikos?
Piemērs:
What time do you usually get up? – Cikos tu parasti piecelies?
I usually get up at 7 o'clock. – Es parasti ceļos septiņos.
When? Kad?
Piemērs:
Whendid you go on holidays? – Kad tu devies brīvdienās?
Last summer. – Pagājušajā vasarā.
Where?Kur?
Piemērs:
Where is your brother? – Kur ir tavs brālis?
He's at the cinema. – Viņš ir kinoteātrī.
Why? – Kāpēc?
Piemērs:
Why do you study English? – Kāpēc tu mācies angļu valodu?
Because I like it. – Tāpēc ka man tā patīk.
How?Kā?, Kādā veidā?
Piemērs:
How do you do? – tev klājas?
I'm fine. Thanks. – Man iet labi. Paldies.
Whose?Kura?, Kuram pieder?
 
Piemērs:
Whose is this dog? – Kuram pieder šis suns?
It's Ann's dog. – Tas ir Annas suns.
Which?Kurš?
Piemērs:
Which hat is yours: red or blue? – Kura ir tava cepure: sarkanā vai zilā?
The red one. – Sarkanā.