Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nenoteiktais artikuls: "a" un "an" - Indefinite Article: "a" and "an" Nenoteikto artikulu "a", "an" lietojums.
2. Noteiktais artikuls "The" - Definite Article "The" Noteiktā artikula "The" lietojums.
3. Artikulu nelieto - Zero Article Artikula nelietošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiktais artikuls aiz burtiem, izvēles uzdevums - Indefinite Article before letters 1. izziņas līmenis zema 2 p. Undefinite articles 'a' and 'an' before letters.
2. Nenoteiktais artikuls pirms lietvārdiem, izvēles uzdevums - Undefinite Article before Nouns 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choose correct article and noun.
3. Nenoteiktais artikuls pirms īpašības vārdiem - Indefinite Article before Adjectives 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Read the phrase and choose correct indefinite article.
4. Nenoteiktais artikuls un lietvārds, aizpildīšanas uzdevums - Indefinite Article and noun 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the word and filling the gaps.
5. Nenoteiktais artikuls un lietvārds, izvēles uzdevums - Indefinite Article and Noun 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choose correct article where it is necessary.
6. Nenoteiktā artikula lietojums teikumā - Use of Indefinite Article 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choose correct indefinite article where necessary.
7. Artikuli "a", "an" un "the" - Articles 1. izziņas līmenis zema 2 p. Write the sentences using the articles and given words.
8. Noteiktais un "zero" artikuls - Definite and Zero Article 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choose, if the definite article "the", is necessary with noun.
9. Nenoteiktais artikuls teikumos, aizpildīšanas uzdevums - Indefinite article in sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the correct indefinite or "zero" article.
10. Noteiktā, nenoteiktā artikula lietojums teikumos - Use of Articles 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Choosing correct article where it is necessary.
11. Artikulu lietojums - The use of Articles 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Writing in the correct article where it is necessary.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsauksmes teikumi ar "What" - Sentences with "What" Citi augsta 3 p. Rewrite the sentences using "What".
2. Artikuli tekstā - Articles in the text Citi augsta 3 p. Read and write in the correct article where it is necessary.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiktais artikuls - Indefinite Article 00:05:00 vidēja 18 p. Nenoteikto artikuli "a" un "an" lietojums, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Artikulu lietojums - Use of Articles 00:07:00 augsta 14 p. Noteikto un nenoteikto artikulu lietojums, kur tas ir nepieciešams; izvēles un aizpildīšanas uzdevumu; lasīšanas un rakstīšanas prasmes.