Study about indefinite article!
(Mācies par nenoteikto artikulu!)
ARTIKULS - palīgvārds, ko lieto pirms lietvārdiem. Angļu valodā ir diva veida artikuli - nenoteiktais un noteiktais artikuls. Latviešu valodā artikula nav.
  
a dog - suns; dogs - suņi
dog2.png
 
an apple - ābols; apples - āboli
apple1.jpg
 
Nenoteiktais  artikuls ir cēlies no skaitļa vārda one (viens), tāpēc to lieto ar saskaitāmiem lietvārdiem un tikai vienskaitlī.
Ir diva veida nenoteiktie artikuli - an un a.
 
an - [ən]
 
Raksta pirms lietvārda vai tā apzīmētāja, kas sākas:
 1. ar patskani - A, E, I un O;
   
  an e
  lephant - [ən'elɪfɚnt]
  elephant3.png
   
  an apple, an insect, an interesting book, an old film
   
 2. ar patskani - U, ja to izrunā kā [ʌ];
   
  an umbrella - [ʌm'brelə]
  umbrella2.png
   
 3. ar līdzskani H, ja to neizrunā
   
  an hour - ['aʊə] - stunda
a - [ə]
 
Raksta pirms lietvārda vai tā apzīmētāja, kas sākas:
 1. ar līdzskani
   
  a bird,
  bird1.jpg
   
  a car, a day, a horse, a week, a big apple
   
 2. ar patskani - U, ja to izrunā kā [j]
   
  a
  university - ['ju:nɪ'vʒ:sətɪ] - universitāte
   
 3. ar patskani - Y, jo to izrunā kā [j]
   
  a
  yo-yo - [jeʊjeʊ]
  yo-yo1.png
NENOTEIKTO artikulu a/an lieto:
 
 1. ar saskaitāmiem lietvārdiem vienskaitlī, kurus min pirmo reizi;
   
  There is a lamp on the table. The lamp is green.
   
 2. izteicienā ar darbības vārdu "to be";
   
  My friend is mechanic.
  It is a sunny day.
   
 3. aiz vārda What izsaukuma teikumos.
  What a large room!
  What an interesting book!
Atsauce:
Pikver A. Grammar is easy!, 2015, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 100., 101.lpp.
Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996,  Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 12., 13.lpp
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=159725&picture=dalmatian-dog-clipart
https://www.pexels.com/photo/apple-fruit-healthy-food-39803/
https://pixabay.com/en/elephant-animal-mammal-black-grey-35527/
https://pixabay.com/en/umbrella-open-parasol-protection-309585/
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=129730&picture=blue-tit-bird-clipart