3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Study about definite article!
(Mācies par noteikto artikulu!)
 
NOTEIKTO ARTIKULU THE - [ði], [ðə] - lieto:
 
1) ar iepriekš minētiem vai zināmiem lietvārdiem:
 
I'm reading a book. The book is interesting.
Book2.png
 
2) ar lietvārdiem, ja pirms tiem ir īpašības vārds vispārākajā pakāpē vai kārtas skaitļa vārds;
 
The first month is January.
This is the funniest story.
 
3) ar lietvārdiem, kas apzīmē priekšmetus, kuri ir vienīgie.
 
the sun,
sun.png
 
the world, the sky, the moon