Study about definite article!
(Mācies par noteikto artikulu!)
 
NOTEIKTO ARTIKULU THE - [ði], [ðə] - lieto:
 
1) ar iepriekš minētiem vai zināmiem lietvārdiem:
 
I'm reading a book. The book is interesting.
Book2.png
 
2) ar lietvārdiem, ja pirms tiem ir īpašības vārds vispārākajā pakāpē vai kārtas skaitļa vārds;
 
The first month is January.
This is the funniest story.
 
3) ar lietvārdiem, kas apzīmē priekšmetus, kuri ir vienīgie.
 
the sun,
sun.png
 
the world, the sky, the moon
 
Atsauce:
Pikver A. Grammar is easy!, 2015, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 102.lpp.
Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC; 65.lpp
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996,  Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 13. - 15.lpp
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Book_PNG2116.png
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/15148