Study when we don't use any articles!
(Mācies par to, kad mēs nelietojam artikulus!)
 
ARTIKULU nelieto:
 
1) ar īpašvārdiem: cilvēku vārdiem, pilsētu nosaukumiem u.c.
 
Mark is 10 years old. He lives in Riga.
riga.jpg
 
2) ar nesaskaitāmiem lietvārdiem, kas apzīmē vielu;
 
Peter does not like milk.
glass-of-milk.jpg
 
3) ja pirms lietvārda ir piederības vietniekvārds;
 
Mark is my best friend.
friends.png
 
4) ar gadalaiku, mēnešu, dienu un svētku nosaukumiem;
 
I usually meet my friend on Friday.
I like Christmas.
christmas-village.jpg
 
5) ar vārdiem schoolhospital u.c., ja tie norāda uz darbības veidu;
 
Anna is at hospital. She is ill.
Every day Sue goes to school at 8 o'clock.
go to school.png
 
6) ar ēdienreizēm:
 
John usually has lunch at school.
I have porridge for breakfast.
have_breakfast.png
 
7) ar valodu, mācību priekšmetu nosaukumiem;
 
I speak Latvian.
Maya likes history.
egypt.jpg
 
8) ar sporta veida nosaukumiem:
 
Teresa likes playing basketball.
Paul is good at ice hockey.
hockey.jpg
 
9) ar gadalaiku nosaukumiem;
 
It is warm in summer.
summer2.jpg
 
Atsauce:
Pikver A. Grammar is easy!, 2015, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 103., 104.lpp.
Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC; 66.lpp
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996,  Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 15., 16.lpp
https://www.flickr.com/photos/twiga_swala/2280927683
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=17614&picture=glass-of-milk
https://pixabay.com/en/friends-friendship-people-3077835/
https://pixabay.com/en/christmas-village-christmas-xmas-1088143/
https://pixabay.com/en/boy-girl-hand-in-hand-kids-school-160168/
https://pixabay.com/en/family-eat-sit-rice-meal-dad-1459588/
https://pixabay.com/en/egypt-pyramids-pharaonic-desert-106313/
https://pixabay.com/en/hockey-sport-hockey-stick-puck-2274221/
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=12742