Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. Youth problems (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Vocabulary. About teens' behaviour

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Spelling. Youth life

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Spelling. Young people and risks

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Spelling. Teenagers' life

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Spelling. Teenagers and money

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Vocabulary. Teenagers

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vocabulary. Teens in the world

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Vocabulary. Youth and adults

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Reading. Youth problems

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Reading. It is great to be a teenager

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Reading. Generation gap

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Reading. Teenagers and money

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Listening. Character changes

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. Frustration

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Make-up

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Listening. Personal problems

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
18. Listening. Teenagers

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reading. Starting university: what to expect (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Listening. Internet and intelligence (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Language Use. A class of happiness (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Testi

1. Training test. Teens' life and behaviour

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Training test. All about teens

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem