Teorija

Uzdevumi

1. Definitions. About relationships

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Definitions. Relationships between people

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Spelling. Communication in the world

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Spelling. People and ways of communication

Grūtības pakāpe: zema

4,5
5. Spelling. Relationships

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Spelling. Things in communication

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Vocabulary. Definitions about communication

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Vocabulary. Means of communication (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Vocabulary. Communication terms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vocabulary. Communication in our life

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Reading. The art of speaking

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Reading. Communication in our life

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Reading. Body language

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Definitions. The art of speaking

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Listening. The Break up

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Mixed emotions

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Listening. Love at first sight

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
18. Listening. Long distance relationships

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Language Use. Youtube-famous in the real world (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Reading. Wonders of storytelling (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Reading. Gap-filling. (2014)

Grūtības pakāpe: augsta

8
4. Listening. True stories (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Listening. Shyness (2014)

Grūtības pakāpe: augsta

10

Testi

1. Training test. Communication in our life

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Training test. Relationships

Grūtības pakāpe: vidēja

13,5

Materiāli skolotājiem