Teorija

Uzdevumi

1. Spelling. Countries

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Spelling. People in different countries

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Spelling. Values and countries

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Spelling. Animals and plants in countries

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Spelling. Countries and symbols

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Spelling. About countries

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Vocabulary. Countries and symbols

Grūtības pakāpe: zema

1,5
8. Definitions. Countries

Grūtības pakāpe: zema

1,5
9. Definitions. Places in different countries

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vocabulary. Countries in the world

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vocabulary. Conditions in different countries

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Reading. New Zealand

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Reading. What to see in the UK?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Reading. The symbols of Canada

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Reading. The symbols of Australia

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Reading. Great Britain

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Reading. British climate

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Reading. American people

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Reading. American climate

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Listening. Immigration in Italy

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
21. Listening. Immigration in America

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
22. Listening. Countries united

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
23. Listening. Best of Belgium

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
24. Listening. Australia

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Listening. San Francisco (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Reading. A misunderstanding (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Language use. Memory of mankind (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Listening. Buttons (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Listening. Interview with Ben Sanders (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
6. Reading. In search of style (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
7. Listening. Banksy (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
8. Listening. Japan (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
9. Language Use. Ray Bradbury (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
10. Language Use. The Great Wall of China (2014)

Grūtības pakāpe: zema

10

Testi

1. Training test. Countries, people and symbols

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Training test. Countries and values

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem