Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. About youth. General terms Vocabulary related to the topic 'Youth'.
2. Youth problems Vocabulary related to the topic 'Youth problems'.
3. Youth life and problems I Vocabulary related to the topic 'Youth life and problems'.
4. Youth life and problems II Vocabulary related to the topic 'Youth life and problems'.
5. Teens’ problems, Vocabulary related to the topic 'Teens' problems'.
6. Generation gap Vocabulary related to the topic 'Generation gap'.
7. Teenagers Vocabulary related to the topic 'Teenagers'.
8. Youth and risks Vocabulary related to the topic 'Youth and risks'.
9. Teens and money Vocabulary related to the topic 'Teens and money'.
10. Childhood and adolescence Vocabulary related to the topic 'Childhood and adolescence'.
11. Teens’ behaviour in the society Vocabulary related to the topic 'Teens’ behaviour'.
12. Teenagers in the world Vocabulary related to the topic 'Teenagers in the world'.
13. Teens' groups Vocabulary related to the topic 'Teens' groups'.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vocabulary. Youth problems (definitions) 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in vocabulary related to the topic 'Youth problems'.
2. Vocabulary. About teens' behaviour 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in vocabulary related to the topic 'Teens' behaviour'.
3. Spelling. Youth life 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in spelling related to the topic 'Youth life'.
4. Spelling. Young people and risks 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in spelling regarding to young people's risks.
5. Spelling. Teenagers' life 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in spelling related to the topic 'Teenagers' life, probelms'.
6. Spelling. Teenagers and money 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Practice in spelling related to the topic 'Teenagers and money'.
7. Vocabulary. Teenagers 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in spelling and understanding vocabulary related to the topic 'Teenagers'.
8. Vocabulary. Teens in the world 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in spelling and vocabulary related to the topic 'Young people in the world'.
9. Vocabulary. Youth and adults 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in vocabulary related to the topic 'Youth and adults'.
10. Reading. Youth problems 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in reading related to the topic 'Youth problems'.
11. Reading. It is great to be a teenager 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in reading, fill-in-the gaps tasks regarding to teens' life.
12. Reading. Generation gap 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in reading and understanding vocabulary regarding to generation gap.
13. Reading. Teenagers and money 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in reading related to the topic 'Teenagers and money'.
14. Listening. Character changes 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in lsitening and vocabulary regarding to teens' life.
15. Listening. Frustration 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening regarding to teens' feelings.
16. Listening. Make-up 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening and understanding vocabulary regarding to teens' life.
17. Listening. Personal problems 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening regarding to personal problems.
18. Listening. Teenagers 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Practice in listening regarding to the topic 'Teenagers'.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading. Starting university: what to expect (2019) Citi vidēja 10 p. "True / False / Not mentioned" Task
2. Listening. Internet and intelligence (2018) Citi vidēja 8 p. "Multiple choice" Task
3. Language Use. A class of happiness (2019) Citi vidēja 10 p. "Word Formation" Task

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Training test. Teens' life and behaviour 00:15:00 vidēja 12 p. Practice in vocabulary and reading related to the topic 'Teenagers'.
2. Training test. All about teens 00:20:00 vidēja 12 p. Practice in reading and spelling related to the topic 'Youth problems'.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Homework. Teens' problems 00:25:00 vidēja 13,5 p. Practice in listening, reading, vocabulary related to the topic 'Youth problems'.
2. Homework. Adults and teens 00:30:00 vidēja 13,5 p. Practice in reading, listening, vocabulary regarding to teens' life.
3. Progress test. Youth problems 00:45:00 augsta 25 p. Practice in writing, reading and listening regarding to youth problems.
4. Progress test. Teens in the world 00:40:00 augsta 25 p. Practice in writing, vocabulary, reading, listening regarding to teen's life and problems.