Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. Sports

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Team sports (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Sports terms. Definitions

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Definitions. General state.

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Spelling. Healthy lifestyle

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Spelling. Health and sports

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Vocabulary practice. Healthy lifestyle and sports

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Reading. You are what you eat

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Reading. The history of basketball

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Reading. Summer and winter sports

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Listening. A few more bad habits

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
12. Listening. Boxing as a sport

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
13. Listening. Long life

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
14. Listening. World Cup City

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. Healthcare

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Football

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Listening. Losing weight

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reading. Drone racing - Sport of future? (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Reading. World record - Why do athletes keep breaking them? (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Language use. Sedentary lifestyle (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Language Use. Napping (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Language Use. Sleep (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
6. Reading. World nutrition facts (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Training test. Vocabulary and reading

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Training test. Vocabulary and listening

Grūtības pakāpe: vidēja

9,5

Materiāli skolotājiem