Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. Spelling the words

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Free time and daily routine. Spelling

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Reading. My working day

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Reading. How can I help my parents?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Reading. Always in the news

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Reading. Cleaning

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Listening. Cooking

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Listening. Vivien's daily routine

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Listening. Household duties

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Listening. Free time

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
11. Listening. Going out

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

1. Training test. Spare time and weekdays

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
2. Training test. Daily activities

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli