Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģimene I – Family I 1st, 2nd grades. Vocabulary – mum, dad, sister, brother, baby, family.
2. Ģimene II – Family II 3rd grade. Vocabulary: Family members – mother, father, uncle, aunt, grandpa, grandma, parents.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums, ģimenes locekļi – Vocabulary, Family Members 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Choosing the correct family member.
2. Pārrakstīšana, ģimenes locekļi – Copying, Family Members 1. izziņas līmenis zema 3 p. 1st, 2nd grades. Rewriting the given words.
3. Vārdu krājums, ģimenes locekļi - Vocabulary, family members 1. izziņas līmenis zema 2 p. 1st, 2nd grades. Choosing the correct family member.
4. Atpazīsti ģimenes locekli – Recognize the Members of Family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Choose the correct word for the family member.
5. Tulkojums angliski – Translating into English 1. izziņas līmenis zema 3 p. 3rd grade. Reading words in Latvian and dragging correct translation.
6. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 1st, 2nd grade. Making the words from letters.
7. Vārdu veidošana, ģimene - Word making, family (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 3rd grade. Dragging the letters to make the word.
8. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Making the words from given letters.
9. Rakstīšana, Ģimenes locekļi – Writing, Family Members 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Ending the words.
10. Pabeigt vārdu, Ģimenes locekļi – Ending the Words, Family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Completing the words.
11. Izlaisti burti, ģimenes locekļi – Missing Letters, Family 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. 1st, 2nd grades. Write in missing letters.
12. Izlaisti patskaņi, Ģimenes locekļi – Missing Vowels, Family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Completing the words.
13. Paslēptie vārdi, Ģimene – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Finding the words – different members of family – in the line of letters.
14. Klausīšanās, ģimene, izvēles uzdevums – Listening, Family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Listening and choosing the word or picture.
15. Klausīšanās, Ģimene, izvēles uzd. – Listening, Family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Listening the word and dragging the Latvian translation.
16. Lasīšana, ģimene – Reading, Family 3. izziņas līmenis augsta 2 p. 1st, 2nd grades. Look, read, choose and write.
17. Dziesma "The Finge Family Song" - Song 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Listen to the song 'The Fingers Family Song' and answer the questions. (1.-2.klasei)
18. Diktāts, Ģimene – Dictation, Family 2. izziņas līmenis augsta 3 p. 3rd grade. Dictation. Listening the word and writing it.
19. Diktāts, Ģimene – Dictation, Family 2. izziņas līmenis augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Dictation. Listening the word and writing it.
20. Lasīšana, ģimenes koks - Reading, the family tree (ar izvēli) 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. 1st, 2nd grades. Dragging and reading exercise.
21. Lasīšana, ģimenes koks - Reading, the family tree 3. izziņas līmenis augsta 10 p. 1st, 2nd grades. Gap-filing andl reading exercise.
22. Lasīšana, Pētera ģimene – Reading, Peter's family 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3rd grade. Reading about Peter's family and filling gaps.
23. Burtu juceklis, Ģimene – Wordsearch, Family 2. izziņas līmenis augsta 3 p. 3rd grade. Finding the words (family members) in the wordsearch chart.
24. Ģimene, savienošanas uzdevums - Family, matching (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Matching (dragging) the word with its translation.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tulkojums angliski – Translating into English Citi zema 1,5 p. 3rd grade. Reading words in Latvian and choosing correct translation.
2. Klausīšanās, Ģimene, izvēles uzd. – Listening, Family Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Listening the word and choosing the Latvian translation.
3. Ģimene, savienošanas uzdevums – Family, matching Citi vidēja 3 p. 1st, 2nd grades. Matching the word with its translation.
4. Pareizrakstība, Ģimenes locekļi – Spelling, Family Members Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Choosing the correct spelling for the words.
5. Rakstīšana, ģimenes locekļi – Writing, Family Members Citi augsta 3 p. 1st, 2nd grades. Write the names of family members - dad, mum, sister, brother, baby.
6. Tulkojums angliski, Ģimene – Translation, Family Citi vidēja 3 p. 3rd grade. Translating words into English.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimene 1 - Family 1 00:20:00 vidēja 17 p. (1.-2.klasei) Ģimene - atpazīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās, vārdu veidošanas prasmes.
2. Ģimene 2 - Family 2 00:20:00 augsta 30 p. (1.-2.klasei) Ģimene - lasīšanas un rakstīšanas prasmes
3. Mana ģimene – My Family 00:20:00 vidēja 16,5 p. (3.klasei) Vārdu krājums par ģimeni – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana ģimene – My Family 00:30:00 augsta 35 p. (1.-2.klasei) Vārdu krājums par ģimeni – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.
2. Mana ģimene – My Family 00:40:00 vidēja 19,5 p. (3.klasei) Vārdu krājums par ģimeni – izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, klausīšanās un pareizrakstības prasmes.