Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu krājums, ģimenes locekļi – Vocabulary, Family Members

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Pārrakstīšana, ģimenes locekļi – Copying, Family Members

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Vārdu krājums, ģimenes locekļi - Vocabulary, family members

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Atpazīsti ģimenes locekli – Recognize the Members of Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Tulkojums angliski – Translating into English

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vārdu veidošana, ģimene - Word making, family (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Rakstīšana, Ģimenes locekļi – Writing, Family Members

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Pabeigt vārdu, Ģimenes locekļi – Ending the Words, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Izlaisti burti, ģimenes locekļi – Missing Letters, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

8
12. Izlaisti patskaņi, Ģimenes locekļi – Missing Vowels, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Paslēptie vārdi, Ģimene – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Klausīšanās, ģimene, izvēles uzdevums – Listening, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Klausīšanās, Ģimene, izvēles uzd. – Listening, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Lasīšana, ģimene – Reading, Family

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Dziesma "The Finge Family Song" - Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Diktāts, Ģimene – Dictation, Family

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Diktāts, Ģimene – Dictation, Family

Grūtības pakāpe: augsta

3
20. Lasīšana, ģimenes koks - Reading, the family tree (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Lasīšana, ģimenes koks - Reading, the family tree

Grūtības pakāpe: augsta

10
22. Lasīšana, Pētera ģimene – Reading, Peter's family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Burtu juceklis, Ģimene – Wordsearch, Family

Grūtības pakāpe: augsta

3
24. Ģimene, savienošanas uzdevums - Family, matching (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Ģimene 1 - Family 1

Grūtības pakāpe: vidēja

17
2. Ģimene 2 - Family 2

Grūtības pakāpe: augsta

30
3. Mana ģimene – My Family

Grūtības pakāpe: vidēja

16,5

Materiāli skolotājiem