Mācies jaunos vārdiņus!
Семья.svg
family – ģimene
Мама Mother Mamma.svg  
mum – mamma
Папа Dad Tētis.svg
dad – tētis
Дочка Daughter Meita.svg
sister – māsa
Брат Brother Brālis.svg
brother – brālis
Малыш Baby Mazulis.svg
baby – mazulis
me, I – es
Дерево2Ресурс 1.svg
family tree – ģimenes koks