Read, listen and study some words about family.
(Lasi, klausies un iemācies dažus vārdus par ģimeni!)
mother – /ˈmʌðər/ – māte
father – /ˈfɑːðər/ – tēvs
uncle  – /ˈʌŋkl/ – tēvocis
aunt – /ɑ:nt/ – tante
parents – /ˈpeərənts/ – vecāki
grandma – /ˈɡrændˌmʌ/ – vecmāmiņa
grandpa – /ˈɡrændˌpʌ/ – vectētiņš