Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying Pets and Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Pārrakstīšana, darbības - Copying, Actions

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize Pet or Animal.

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Atpazīsti darbību – Recognize Action

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Atpazīsti dzīvniekus 2 - Recognize Animals 2

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, Matching, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Lasīšana, savienošana, darbības - Reading, Matching, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Klausīšanās, darbības - Listening, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Klausīšanās, Dzīvnieki, izvēle – Listening, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Pārraksts zem attēla, Darbības – Word under the picture, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Vārdu veidošana, darbības - Word making, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Jaukti burti, Dzīvnieki – Mixing Letters, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Paslēptie vārdi, Darbības – Hiding Words, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Izlaisti burti, Darbības – Missing Letters, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Pirmais burts, Darbības – First Letter, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Savienošana, rakstīšana, Dzīvnieki – Matching, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: augsta

6
27. Rakstīšana, dzīvnieki - Writing, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Rakstīšana, darbības - Writing, Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Izlaisti patskaņi, Dzīvnieki – Missing Vowels, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

6
30. Pareizrakstība, Dzīvnieki – Spelling, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
31. Burtu juceklis, Dzīvnieki – Wordsearch, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: augsta

4
32. Diktāts, dzīvnieki - Dictation, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
33. Diktāts, Darbības un dzīvnieki - Dictation, Actions and Pets.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
34. Diktāts, Dzīvnieki – Dictation, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: augsta

8
35. Lasīšana, dzīvnieka apraksts - Reading, Pet's or Animal's Description

Grūtības pakāpe: augsta

4
36. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Dzīvnieki - Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Darbības - Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Dzīvnieki un darbības 1 – Animals and Actions 1

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Dzīvnieki un darbības 2 – Animals and Actions 2

Grūtības pakāpe: augsta

20

Metodiskie materiāli