Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize pet or animal.

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Atpazīsti darbību - Recognize action

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying pets and animals

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Pārrakstīšana, darbības - Copying, actions

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki - Reading, matching, animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Lasīšana, savienošana, darbības -Reading, matching, actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, pets and animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, darbības - Listening, actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Diktāts, dzīvnieki - Dictation, pets and animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Diktāts, darbības un dzīvnieki - Dictation, actions and pets.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, pets and animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vārdu veidošana, darbības - Word making, actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Rakstīšana, dzīvnieki - Writing, pets and animals

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Rakstīšana, darbības - Writing, actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Lasīšana, dzīvnieka apraksts - Reading, pet or animal description

Grūtības pakāpe: augsta

4
16. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal

Grūtības pakāpe: augsta

4
17. Klausīšanās, ierakstīt trūkstošo vārdu, darbības - Listening, write in the missing word, actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Lasīšana, apraksts, dzīvnieki - Reading, description, pets and animals

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Dzīvnieki - Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

27
2. Darbības - Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Dzīvnieki un darbības - Animals and actions

Grūtības pakāpe: augsta

25

Metodiskie materiāli