Teorija

Uzdevumi

1. Pārrakstīšana, dzīvnieki - Copying Pets and Animals

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Pārrakstīšana, darbības - Copying, Actions

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti dzīvnieku - Recognize Pet or Animal.

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Atpazīsti darbību – Recognize Action

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, savienošana, dzīvnieki – Reading, Matching, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Lasīšana, savienošana, darbības - Reading, Matching, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Klausīšanās, dzīvnieki - Listening, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Klausīšanās, darbības - Listening, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Pārraksts zem attēla, Dzīvnieki – Word under the picture, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Pārraksts zem attēla, Darbības – Word under the picture, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Vārdu veidošana, dzīvnieki - Word making, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Vārdu veidošana, darbības - Word making, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Paslēptie vārdi, Dzīvnieki – Hiding Words, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Paslēptie vārdi, Darbības – Hiding Words, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Izlaisti burti, Dzīvnieki – Missing Letters, Animals and Pets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Izlaisti burti, Darbības – Missing Letters, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Klausīšanās un rakstīšana, Dzīvnieki – Listening and writing, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Klausīšanās un rakstīšana, Darbības – Listening and writing, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Pirmais burts, Darbības – First Letter, Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Rakstīšana, dzīvnieki - Writing, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Rakstīšana, darbības - Writing, Actions

Grūtības pakāpe: augsta

3
22. Diktāts, dzīvnieki - Dictation, Pets and Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Diktāts, Darbības un dzīvnieki - Dictation, Actions and Pets.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Lasīšana, dzīvnieka apraksts - Reading, Pet's or Animal's Description

Grūtības pakāpe: augsta

4
25. Klausīšanās, dzīvnieka prasmes - Listening, description of pet or animal

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Dzīvnieki - Animals

Grūtības pakāpe: vidēja

22
2. Darbības - Actions

Grūtības pakāpe: vidēja

19
3. Dzīvnieki un darbības 1 – Animals and Actions 1

Grūtības pakāpe: vidēja

19
4. Dzīvnieki un darbības 2 – Animals and Actions 2

Grūtības pakāpe: augsta

20

Metodiskie materiāli