Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti istabas un mēbeles - Choosing room or furniture item.

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Pārrakstīšana, istabas, mēbeles - Copying, rooms, furniture

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Lasīšana, savienot istabas vai mēbeles ar to tulkojumiem - Match the word with its translation

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Lasīšana, istabas - Reading, rooms.

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Lasīšana, mēbeles - Reading, furniture

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Lasīšana, savienošana, mēbeles un istabas - Reading, matching, furniture and rooms

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Klausīšanās, istabas un mēbeles - Listening, rooms, furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Diktāts, istabas un mēbeles - Dictation, rooms, furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Rakstīšana, istabas un mēbeles - Writing, rooms and furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vārdu veidošana, istabas un mēbeles - Word making, rooms and furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Rakstīšana, istabas un mēbeles - Writing, rooms and furniture

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Lasīšana, istabas apraksts - Reading, room description.

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Klausīšanās, istabas apraksts - Listening, room description

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Klausīšanās, istabas apraksts, izlaisti vārdi - Listening, room description, missing words.

Grūtības pakāpe: augsta

5
15. Lasīšana, apraksta savienošana ar attēlu - Reading, description of the room

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Istabas un mēbeles I - Rooms and furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

23
2. Istabas un mēbeles II - Rooms and furniture

Grūtības pakāpe: vidēja

23
3. Istabas un mēbeles III - Rooms and furniture

Grūtības pakāpe: augsta

24

Metodiskie materiāli