Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
hamster_between.svg
between — [bɪˈtwiːn] — starp
Piemērs:
The hamster is between the bowls. — Kāmis atrodas starp bļodām.
hamster_in.svg
in — [ɪn] — iekšā
Piemērs:
The hamster is in the bowl. — Kāmis atrodas iekšā bļodā.
hamster_on.svg
on — [ɒn] — uz
Piemērs:
The hamster is on the bowl. — Kāmis atrodas uz bļodas.
hamster_under.svg
under — [ˈʌn.dər] — zem
Piemērs:
What is under the bowl? — Kas ir zem bļodas?
Svarīgi!
Aiz apstākļa vārdiem (prievārdiem) — IN, ON, UNDER, BETWEEN — un pirms lietvārda vienmēr ir noteiktais artikuls THE.
in the bowl
on the bowl
under the bowl
between the bowls