Teorija

Uzdevumi

1. Vārdu krājums, ģimenes locekļi – Vocabulary, Family Members

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Pārrakstīšana, ģimenes locekļi – Copying, Family Members

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Atpazīsti ģimenes locekli – Recognize the Members of Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Tulkojums angliski – Translating into English

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vārdu veidošana, ģimene – Word making, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Rakstīšana, Ģimenes locekļi – Writing, Family Members

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Pabeigt vārdu, Ģimenes locekļi – Ending the Words, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Izlaisti burti, ģimenes locekļi – Missing Letters, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

8
10. Izlaisti patskaņi, Ģimenes locekļi – Missing Vowels, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Paslēptie vārdi, Ģimene – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Klausīšanās, ģimene, izvēles uzdevums – Listening, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Klausīšanās, Ģimene, izvēles uzd. – Listening, Family

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Lasīšana, ģimene – Reading, Family

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Dziesma "The Finge Family Song" - Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Diktāts, Ģimene – Dictation, Family

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Diktāts, Ģimene – Dictation, Family

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Lasīšana, ģimenes koks - Reading, the family tree

Grūtības pakāpe: augsta

10
19. Burtu juceklis, Ģimene – Wordsearch, Family

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Ģimene 1 - Family 1

Grūtības pakāpe: vidēja

17
2. Ģimene 2 - Family 2

Grūtības pakāpe: augsta

30

Metodiskie materiāli