Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Weather – Laikapstākļi Weather vocabulary: breeze, hurricane, storm, shower, dew, frost, hail, thunderstorm, Northern Lights, sleet, snowstorm. How to ask and answer about the weather. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Temperature – Temperatūra Adjectives describing the weather, temperature: boiling hot, hot, warm, cool, chilly, cold, freezing, freezing cold. How to say the temperature in different ways. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Countries I – Valstis I Vocabulary: European countries – Europe, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, the UK, the USA. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Countries II – Valstis II Vocabulary: European contries – Australia, Brazil, Canada, China, Egypt, India, Japan, Mexico, New Zealand, Russia, the USA. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing translation. Weather – Tulkojuma izvēle. Laikapstākļi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Writing the translation. Countries – Tulkojuma rakstīšana. Valstis 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and writing Latvian translation. Uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Listening, choosing English translation. Weather – Klausīšanās un tulkošana angliski. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and choosing the correct English translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
4. Unscrambling the word. Countries – Vārda veidošana. Valstis 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
5. Choosing the pronunciation. Weather – Izrunas izvēle. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct pronunciation for the given word. Lasa izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
6. Writing English. Countries – Tulkojuma rakstīšana angliski. Valstis 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
7. Dictation. Weather – Diktāts. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening to the word and writing it. Skolēna nozīmīgas darbības: Klausās un raksta atbilstošo vārdu, frāzi.
8. Missing Vowels. Countries – Izlaisti patskaņi. Valstis 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing in the missing vowels to complete the words. Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
9. Wordsearch. Weather – Burtu juceklis. Laikapstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Finding the word translation into English in the wordsearch chart. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
10. Correcting Mistakes. Weather – Kļūdu labojums. Laikapstākļi 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.)
11. Question and Answer about Weather – Jautājums un atbilde par laikapstākļiem pēc parauga 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Reading the sentences and writing in the missing words. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
12. Reading. Myth and Truth about Weather – Mīti un patiesība par laikapstākļiem 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Reading the article, choosing if the statement about the article is true or false, or doesn't say. Klausās vai lasa vienkāršus tekstus, meklē un izvēlas sev vajadzīgo informāciju dažādos tekstos. (=VS.6.2.1.2.)
13. Describing picture. True of False – Attēla apraksts. Pareizi vai nepareizi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening to the description of the picture and choosing if it's true or false. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un atzīmē, vai apgalvojumi par tekstu ir patiesi vai nepatiesi.
14. Weather around the World – Laikapstākļi pasaulē 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing the answer to the questions using the information from the chart. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
15. Describing picture – Attēla apraksts 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening to the description of the picture and writing in the missing word. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the translation. Weather – Tulkojuma izvēle. Laikapstākļi Citi zema 3 p. Choosing the word for each translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. Missing Words in the Sentences. Weather — Izlaistais vārds teikumā. Laikapstākļi Citi vidēja 3 p. Reading the sentences and writing in the missing words. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
3. Alphabetical Order with Translation. Countries – Alfabētiskā secība un tulkojums. Valstis Citi augsta 6 p. Translating the words and writing them into alphabetical order. Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
4. Pronunciation and Writing. Countries – Izruna un rakstība. Valstis Citi augsta 6 p. Reading the pronunciation and writing the words. Zina sakarību starp vārdu izrunu un tā rakstību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Weather – Laikapstākļi 00:15:00 vidēja 21 p. Vārdu krājums par tēmu "Laikapstākļi"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Countries – Valstis 00:15:00 vidēja 27 p. Vārdu krājums par tēmu "Valstis"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Me and the World – Es un pasaule 00:40:00 vidēja 49 p. Vārdu krājums par tēmu "Laikapstākļi", "Valstis"; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas prasmes.