Read, listen and learn some new words – European countries.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus, Eiropas valstu nosaukumus!
eiropa_shutterstock_1914656869.jpg
Europe — [ˈjʊə.rəp] — Eiropa
estonia_shutterstock_94175446.jpg
Estonia — [esˈtəʊ.ni.ə] — Igaunija
finland shutterstock_2060502287.jpg
Finland — [ˈfɪn.lənd] — Somija
france_shutterstock_95764384.jpg
France — [frɑːns] — Francija
germany_shutterstock_408626155.jpg
Germany — [ˈdʒɜː.mə.ni] — Vācija
greece_shutterstock_91905989.jpg
Greece — [ɡriːs] — Grieķija
italy_shutterstock_95764528.jpg
Italy — [ˈɪt.əl.i] — Itālija
Flag_of_Latvia.svg.png
Latvia — [ˈlæt.vi.ə] — Latvija
lithuania_shutterstock_292210361.jpg
Lithuania — [ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə] — Lietuva
poland_shutterstock_385776562.jpg
Poland — [ˈpəʊ.lənd] — Polija
spain shutterstock_1724084893.jpg
Spain — [speɪn] — Spānija
sweden_shutterstock_91905986.jpg
Sweden — [ˈswiː.dən] — Zviedrija
turkey_shutterstock_454891057.jpg
Turkey — [ˈtɜː.ki] — Turcija
ukaine_shutterstock_200069432.jpg
Ukraine — [juːˈkreɪn] — Ukraina
flag_UK_pix.png
the UK — [ˌjuːˈkeɪ] — AK (saīsinājums)
 
the United Kingdom — [jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm] — Apvienotā Karaliste
 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Piemērs:
The United Kingdom is the country that consists of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. — Apvienotā Karaliste ir valsts, kuras sastāvā ietilpst Anglija, Skotija, Velsa un Ziemeļīrija.